Wyjaśnienie do artykułu w Gazecie Stołecznej – Francuska 2

poniedziałek, 04 lipca 2016 16:24

Poniżej treść wyjaśnienia od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do artykułu Jerzego S. Majewskiego „Inwestor wystawiony na pokuszenie”, który znalazł się w wydaniu Gazety Stołecznej z 2-3 lipca 2016 roku, a który jest kontynuacją tekstu „Nie poprawiać funkcjonalizmu” autorstwa Jerzego S. Majewskiego i Tomasza Urzykowskiego z 30 czerwca 2016 roku:

Decyzje administracyjne wpisujące zabytek do rejestru zabytków nie zawierają określenia, jakie działania przy zabytku będą niedopuszczalne. Każdorazowo, rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych przy zabytku wymaga odrębnej decyzji administracyjnej – zarówno organu konserwatorskiego, jak i organu nadzoru budowlanego.

Nie jest prawdą, iż historyczny zespół budowlany Saskiej Kępy nie posiada ochrony konserwatorskiej. Posiada ją zarówno w oparciu o decyzję wpisującą układ urbanistyczny do rejestru zabytków (z 2 kwietnia 1979 roku), jak i restrykcje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Umożliwiło to Stołecznemu Konserwatorowi Zabytków ocenę dopuszczalności prac budowlanych w obrębie posesji Francuska 2.

Zgodnie z decyzją Stołecznego Konserwatora Zabytków z 16 czerwca 2016 roku, uzgodniony remont obiektu polegać ma na: ociepleniu elewacji tynkiem termoizolacyjnym oraz usunięciu widocznej instalacji gazowej, wymianie współczesnej stolarki okiennej na nową o antracytowej i białej barwie ram, urządzeniu tarasu z ogrodem na dachu budynku, a także usunięciu wtórnej ściany osłonowej w podcieniu budynku i wprowadzeniu tam sezonowego, bezszprosowego przeszklenia. Odnowione zostanie także współczesne ogrodzenie posesji wraz z wykonaniem dodatkowego wejścia od strony ulicy Zwycięzców.

W uzgodnieniach tych uczestniczy Stowarzyszenie ŁADna Kępa, dopuszczone do udziału „na prawach strony”. Oznacza to, iż działania przy zabytku uznane przez stowarzyszenie za niedopuszczalne mogą być skutecznie zaskarżone, a decyzja organu konserwatorskiego może podlegać ocenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

A zatem, planowane prace podlegają już kontroli społecznej, jak i kontroli właściwych organów administracji.

Opisywane prace, jak również przeznaczenie budynku na cele gastronomiczne (zgodnie z wolą obecnego właściciela), nie uniemożliwiają rozpoczęcia procedury administracyjnej w sprawie wpisu do rejestru zabytków. Nie jest jednakże właściwe, aby działanie MWKZ towarzyszyło lub wręcz „zastępowało” opisane mechanizmy kontroli i wymagane prawem uzgodnienia.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


 

Nowy konserwator zabytków

poniedziałek, 22 lutego 2016 15:13

W uzgodnieniu z Generalnym Konserwatorem Zabytków, wojewoda Zdzisław Sipiera powołał w poniedziałek Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Nowym konserwatorem została Barbara Jezierska.

Notka biograficzna Barbary Jezierskiej:

Architekt, konserwator zabytków i społecznik. Urzędnik samorządowy i państwowy z 20. letnim stażem, w tym 10 lat na kierowniczych stanowiskach. W latach 2004-2007 pracowała jako specjalista ds. technicznych w śródmiejskim ZGN. Jest autorem programu rewitalizacji dla dzielnicy Śródmieście na lata 2004-2013. Jako Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w latach 2007-11 była inicjatorką wpisania do rejestru zabytków m. in. miast-ogrodów i układów urbanistycznych Warszawy. Pracowała w biurach projektowych i prowadziła własną działalność gospodarczą. Ekspert do spraw dziedzictwa kulturowego, współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz ruchami miejskimi. Członek PKN ICOMOS, brała udział w komisjach ds. architektury XX w. oraz ogrodów historycznych i krajobrazu kulturowego, członek SARP OW, członek Zarządu Stowarzyszenia „Ład na Mazowszu” oraz organizacji ekologicznych. Wystąpiła w kongresie „Polska Wielki Projekt” w 2013 r., zajmując się rolą dziedzictwa kulturowego w rozwoju. Jako wolontariusz brała również udział w programie konserwacji XIX-wiecznego mauzoleum wietnamskiego cesarza Tu Duca, położonego w zespole wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w cesarskim mieście Hue w Wietnamie.

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej oraz podyplomowych studiów konserwatorskich na Politechnice Gliwickiej.

Interesuje się golfem, tenisem, nartami, oraz lubi jazdę na rowerze.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


 

Warsztaty Świdermajer 2015. Funkcja, przestrzeń, nowe życie świdermajera.

czwartek, 22 października 2015 11:51

Po raz kolejny studenci Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Technologii Drewna SGGW, będą poszukiwać nowych rozwiązań technicznych i przestrzennych umożliwiających dalsze użytkowanie obiektów w zmodernizowanej przestrzennie formie, poprzez dostosowanie ich do współczesnych wymogów i funkcji.

Celem Warsztatów jest poszukiwanie innowacyjnych działań zmierzających do opracowania taniej i nowoczesnej metodologii modernizacji zespołów drewnianej architektury letniskowej oraz przeprowadzania remontów z zachowaniem jak największego udziału substancji zabytkowej wraz z adaptacją obiektów do nowej funkcji i wymagań technicznych.

Do udziału w warsztatach zaproszeni są także mieszkańcy oraz urzędnicy. Uczestnicy będą mogli wysłuchać wykładów na temat historii, letnisk, architektury drewnianej, metod zabezpieczania drewnianych budynków. Poznać pracę stolarni oraz samodzielnie wykonać drewniane ozdoby. Najlepsze prace mogą stać się częścią wyposażenia remontowanego pensjonatu Gurwicza, który na czas warsztatów będzie osią i polem badawczym dla działań projektowych.

Warsztatom towarzyszyć będą trzy publikacje. Czasopismo „Świdermajer”, w którym zaprezentowane zostaną eseje przygotowane przez partnerów, projekty i ciekawe rozwiązania techniczne. Folder kolportowany nieodpłatnie do wszystkich właścicieli, użytkowników i administratorów drewnianych przedwojennych willi, w którym w dostępnej formie zostaną podane podstawowe wiadomości o tym, jak remontować i modernizować willę w stylu świdermajer, aby nie utraciła ona walorów estetycznych i była funkcjonalna oraz zabezpieczyć ją przed pożarem. Planowana trzecia publikacja zmierzać będzie do opracowania dostępnych metod remontowania i modernizacji budynków drewnianych, skierowana do środowiska architektów, inżynierów budowlanych, merytorycznych pracowników administracji samorządowej.

Program warsztatów

25 października (niedziela)
Zbiórka przed PKP Otwock

12.15 Wycieczka samochodowa po otwockich i józefowskich świdermajerach, tych dawnych wyremontowanych, czekających na remont, oraz zupełnie nowych nowoczesnych budynkach, nawiązujących do dawnej architektury letniskowej.

14.30 Grill w ogrodzie Gurewicza, zwiedzanie ogrodu i wycieczka wokół obiektu.

13 listopada (piątek)
godz. 10.15-12.00
audytorium nr 103 na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej
wykład dr inż. arch. Marcina Górskiego
Modernizacja i konserwacja budownictwa drewnianego

O następnych wydarzeniach będziemy Państwa informować, aktualizacje znajdują się też na profilu na Facebooku.

Organizatorzy:
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, Starostwo Powiatowe w Otwocku, Fundacja Andriollego,

Partnerzy:
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Wydział Technologii Drewna SGGW, Prezydent Otwocka, Burmistrz Józefowa, Grupa 5 Architekci, Carolina Car Company, Wydawnictwo Świdermajer, opentravelers.com

Relacja Wiktora Lacha: [PDF]


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


 

Strona 2 z 9

«PoczątekPoprzednia123456789NastępnaOstatnie»
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g