Nowy konserwator zabytków

W uzgodnieniu z Generalnym Konserwatorem Zabytków, wojewoda Zdzisław Sipiera powołał w poniedziałek Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Nowym konserwatorem została Barbara Jezierska.

Notka biograficzna Barbary Jezierskiej:

Architekt, konserwator zabytków i społecznik. Urzędnik samorządowy i państwowy z 20. letnim stażem, w tym 10 lat na kierowniczych stanowiskach. W latach 2004-2007 pracowała jako specjalista ds. technicznych w śródmiejskim ZGN. Jest autorem programu rewitalizacji dla dzielnicy Śródmieście na lata 2004-2013. Jako Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w latach 2007-11 była inicjatorką wpisania do rejestru zabytków m. in. miast-ogrodów i układów urbanistycznych Warszawy. Pracowała w biurach projektowych i prowadziła własną działalność gospodarczą. Ekspert do spraw dziedzictwa kulturowego, współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz ruchami miejskimi. Członek PKN ICOMOS, brała udział w komisjach ds. architektury XX w. oraz ogrodów historycznych i krajobrazu kulturowego, członek SARP OW, członek Zarządu Stowarzyszenia „Ład na Mazowszu” oraz organizacji ekologicznych. Wystąpiła w kongresie „Polska Wielki Projekt” w 2013 r., zajmując się rolą dziedzictwa kulturowego w rozwoju. Jako wolontariusz brała również udział w programie konserwacji XIX-wiecznego mauzoleum wietnamskiego cesarza Tu Duca, położonego w zespole wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w cesarskim mieście Hue w Wietnamie.

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej oraz podyplomowych studiów konserwatorskich na Politechnice Gliwickiej.

Interesuje się golfem, tenisem, nartami, oraz lubi jazdę na rowerze.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g