Warsztaty Świdermajer 2015. Funkcja, przestrzeń, nowe życie świdermajera.

Po raz kolejny studenci Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Technologii Drewna SGGW, będą poszukiwać nowych rozwiązań technicznych i przestrzennych umożliwiających dalsze użytkowanie obiektów w zmodernizowanej przestrzennie formie, poprzez dostosowanie ich do współczesnych wymogów i funkcji.

Celem Warsztatów jest poszukiwanie innowacyjnych działań zmierzających do opracowania taniej i nowoczesnej metodologii modernizacji zespołów drewnianej architektury letniskowej oraz przeprowadzania remontów z zachowaniem jak największego udziału substancji zabytkowej wraz z adaptacją obiektów do nowej funkcji i wymagań technicznych.

Do udziału w warsztatach zaproszeni są także mieszkańcy oraz urzędnicy. Uczestnicy będą mogli wysłuchać wykładów na temat historii, letnisk, architektury drewnianej, metod zabezpieczania drewnianych budynków. Poznać pracę stolarni oraz samodzielnie wykonać drewniane ozdoby. Najlepsze prace mogą stać się częścią wyposażenia remontowanego pensjonatu Gurwicza, który na czas warsztatów będzie osią i polem badawczym dla działań projektowych.

Warsztatom towarzyszyć będą trzy publikacje. Czasopismo „Świdermajer”, w którym zaprezentowane zostaną eseje przygotowane przez partnerów, projekty i ciekawe rozwiązania techniczne. Folder kolportowany nieodpłatnie do wszystkich właścicieli, użytkowników i administratorów drewnianych przedwojennych willi, w którym w dostępnej formie zostaną podane podstawowe wiadomości o tym, jak remontować i modernizować willę w stylu świdermajer, aby nie utraciła ona walorów estetycznych i była funkcjonalna oraz zabezpieczyć ją przed pożarem. Planowana trzecia publikacja zmierzać będzie do opracowania dostępnych metod remontowania i modernizacji budynków drewnianych, skierowana do środowiska architektów, inżynierów budowlanych, merytorycznych pracowników administracji samorządowej.

Program warsztatów

25 października (niedziela)
Zbiórka przed PKP Otwock

12.15 Wycieczka samochodowa po otwockich i józefowskich świdermajerach, tych dawnych wyremontowanych, czekających na remont, oraz zupełnie nowych nowoczesnych budynkach, nawiązujących do dawnej architektury letniskowej.

14.30 Grill w ogrodzie Gurewicza, zwiedzanie ogrodu i wycieczka wokół obiektu.

13 listopada (piątek)
godz. 10.15-12.00
audytorium nr 103 na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej
wykład dr inż. arch. Marcina Górskiego
Modernizacja i konserwacja budownictwa drewnianego

O następnych wydarzeniach będziemy Państwa informować, aktualizacje znajdują się też na profilu na Facebooku.

Organizatorzy:
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, Starostwo Powiatowe w Otwocku, Fundacja Andriollego,

Partnerzy:
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Wydział Technologii Drewna SGGW, Prezydent Otwocka, Burmistrz Józefowa, Grupa 5 Architekci, Carolina Car Company, Wydawnictwo Świdermajer, opentravelers.com

Relacja Wiktora Lacha: [PDF]


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g