Sympozjum „Ocalić od zardzewienia” już za nami

Celem debaty była próba wypracowania w przyszłości spójnego programu ochrony zabytków techniki i zabytkowej infrastruktury kolejowej w skali całego kraju.

Panel konserwatorski, którego organizatorem był Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, stanowił okazję do wymiany poglądów między środowiskiem konserwatorskim, a badaczami dziedzictwa technicznego, architektami, właścicielami i zarządcami oraz inwestorami i użytkownikami zabytkowych obiektów kolejowych.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g