Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków

wtorek, 25 września 2007 13:41

Dnia 11 września 2007 roku Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków powołał Wojewódzką Radę Ochrony Zabytków w składzie:

prof. dr hab Waldemar Baraniewski

prof. dr hab. Ryszard Brykowski

dr arch. Aleksander Chylak

prof. dr hab. Lech Kłosiewicz

prof. dr hab. Jakub Lewicki

prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska

prof. dr hab. Jadwiga Roguska

mgr Jerzy Szałygin

mgr Margerita Szulińska

dr Andrzej Sołtan