Kolejny zabytek na Mazowszu

czwartek, 05 lipca 2018 11:19

Jakub Lewicki – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru zabytków dawny budynek mieszkalno-usługowy, położony przy ul. Daszyńskiego 24 w Pułtusku, z uwagi na zachowane wartości historyczne i naukowe.

Ulica Daszyńskiego w Pułtusku to dawny trakt warszawsko – petersburski, który powstał ok. 1815 r., przecinający Pułtusk w osi północ-południe. W związku ze wzrostem roli traktu na przestrzeni XIX w., podniósł się standard zabudowy wzdłuż jego biegu.

Przedmiotowy obiekt powstał w 1910 r., zaś w 1951 r. został odbudowany po zniszczeniach wojennych. Budynek stanowi jeden z nielicznych już w obszarze ul. Daszyńskiego przykładów rozwiązań, zachowujących historyczną kompozycję przestrzenną, utrwaloną w okresie powojennym: bryłę, układ i kształt dachu oraz elewację. Jest także przykładem lokalnego budownictwa mieszkalnego z usługowym parterem, charakterystycznego dla początków XX w., a obecnie zanikającego w okolicy ul. Daszyńskiego. Obiekt poprzez czytelne nawarstwienia budowlane stanowi dokument powojennej odbudowy miasta w oparciu o formy historyczne. W budynku zachowały się pojedyncze relikty stolarki drzwiowej w konstrukcji ramowo-płycinowej, drewniane klatki schodowe, pozostałości podłóg deskowych, częściowo tynki wapienne na rusztach słomianych.

Decyzja nie jest ostateczna. Stronom przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


 

Konkurs „Zabytki z Kulturą”

czwartek, 05 lipca 2018 11:13

Przez całe wakacje od 2 lipca do 31 sierpnia 2018 r. na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa – zabytek.pl i na kanale TVP Kultura będzie trwał konkurs „Zabytki z Kulturą”.

Aby wziąć udział w konkursie, należy zarejestrować się w serwisie i za jego pomocą stworzyć propozycję wycieczki szlakiem zabytków, znajdujących się na portalu.

Zgłaszane wycieczki będą oceniane pod kątem zarówno atrakcyjności, konceptu, jak i wkładu własnego np. przygotowanie fotografii, czy ciekawych opisów zabytków wpisanych do rejestru zabytków. Dla laureatów konkursu „Zabytki z Kulturą” przewidziano atrakcyjne nagrody kamery GoPro oraz kamery Cube. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi we wrześniu 2018 r.

Regulamin konkursu oraz więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie organizatora
https://zabytek.pl/pl/konkurs


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


 

Kamienica na Starym Mieście w Warszawie zabytkiem

wtorek, 03 lipca 2018 14:18

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków – Jakub Lewicki podpisał decyzję o wpisie do rejestru zabytków kamienicy narożnej, położonej w Warszawie przy ul. Brzozowej 1/3 oraz Celnej 2/4, z uwagi na zachowane wartości historyczne, artystyczne i naukowe.

Obiekt został wybudowany w 1959 r. w miejscu oficyn zniszczonych podczas II wojny światowej. Projekt odbudowy nieruchomości przygotowała Halina Trojanowska, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (1950 r.), działająca w Pracowni Architektury Zabytkowej Biura Odbudowy Stolicy, prowadzonej przez prof. Jana Zachwatowicza, autora koncepcji odbudowy Starego Miasta. Powstał w oparciu o wytyczne zawarte w oficjalnym dokumencie pt. Zasady Odbudowy Starego Miasta w Warszawie, opracowanym przez Pełnomocnika do Spraw Odbudowy Starego Miasta w porozumieniu z Generalnym Konserwatorem przy udziale Państwowego Przedsiębiorstwa Budowlanego Robót Konserwatorskich i Architektury Monumentalnej oraz Zakładu Osiedli Robotniczych. Ze względu na stopień zniszczenia budynków, projekt ich odbudowy zakładał rekonstrukcję ogólnego rysunku pierzei ulic i rezygnację z odtworzenia historycznego układu mieszkań na rzecz modernizacji. Łączenie domów pozwoliło na eliminację liczby klatek schodowych. Wprowadzono typ małego mieszkania, najczęściej 1-2 pokojowego o ciemnej kuchni i łazience. Wnętrze scalono wspólnym strychem, piwnicą i schronem. Przestrzeń mieszkalną podzielono na dwie części, wprowadzając dwie oddzielne klatki schodowe. Na każdej kondygnacji zorganizowano po dwa mieszkania jednopokojowe, trzy dwupokojowe i po jednym trzypokojowym. Zgodnie z Zasadami Odbudowy Starego Miasta w Warszawie klatki schodowe wykończono skromnie. Otrzymały lastrykowe posadzki i okładzinę schodów, żelazną balustradę z rurek o kwadratowym przekroju, ujętych po środku cęgami, nakrytą drewnianym pochwytem. Kamienica zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz jest dobrze utrzymana i zachowana w niezmienionym kształcie. W wejściach do budynku zachowały się drzwi dębowe płycinowe, w bramie tablica w drewnianej ramie z dekoracyjnymi okuciami, w podcieniu od ulicy Brzozowej drewniane drzwi i wrota z żelaznymi okuciami, prowadzące do piwnicy.

Budynek jest integralną częścią Starego Miasta, wpisanego w 1980 r. na listę światowego dziedzictwa UNESCO, jako przykład niemal całkowitej rekonstrukcji historycznego centrum miasta, ukształtowanego na przestrzeni od XIII do XX w. Stanowi materialną pamiątkę działalności Biura Odbudowy Stolicy pod kierunkiem prof. Jana Zachwatowicza i cenny przykład realizacji myśli konserwatorskiej. Jako dzieło odbudowy historycznego założenia, zrealizowanej z uwzględnieniem współczesnych potrzeb mieszkaniowych, jest świadectwem przemian architektury mieszkaniowej w Warszawie i zasługuje na ochronę. Pomimo, że wygląd kamienicy stanowi powojenną stylizację, posiada ona wartości artystyczne jako przykład historyzującej zabudowy typowej dla lat 50. XX w. Na walory architektoniczne budynku składają się tradycyjne motywy zdobnicze (gzymsy, szkarpa, podcień w narożu) nawiązujące do architektury staromiejskiej, elementy wyposażenia (kute kraty, żeliwne lampy na elewacji, tradycyjne formy stolarki okiennej i drzwiowej) oraz rozwiązania kolorystyczne elewacji zewnętrznych.

Decyzja nie jest ostateczna. Stronom przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


 

Strona 1 z 266

«PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie»
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g