Ponowny wpis Noakowskiego 16

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję wpisującą do rejestru zabytków kamienicę Oppenheimów, położoną w Warszawie przy ul. Noakowskiego 16, wzniesioną ok. 1910-1913 roku, wraz z terenem posesji. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Nie jest ona ostateczna. Stronom przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jest to ponowna decyzja o wpisie, poprzednią uchylił Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego i przekazał wojewódzkiemu konserwatorowi do ponownego rozpatrzenia. Jednocześnie przypominam, iż wszystkie prace przy tym obiekcie muszą być uzgadniane ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków.

Więcej informacji o tej kamienicy znajduję się tutaj.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g