Frank Stella i synagogi dawnej Polski

W Muzeum Historii Żydów Polskich 12 maja 2016 roku odbyło się sympozjum naukowe towarzyszące wystawie - Frank Stella i synagogi dawnej Polski, które miało za zadanie „poszerzenie pola badawczego i interpretacyjnego” (cytując autorów ekspozycji), proponowanego w koncepcie wystawy. Cykl Polskie miasteczka Franka Stelli - nowojorskiego artysty, uprawiającego abstrakcyjne malarstwo przestrzenne, inspirowane nieistniejącymi polskimi synagogami, wykracza poza „tu i teraz” sztuki swej epoki. Fenomen bóżnic drewnianych i ich wizualne ślady są kulturowym wehikułem, który siłą oddziaływania wykracza poza obszar historycznej już architektury drewnianej, między innymi inspirując artystów współczesnych. Autorem scenografii wystawy jest arch. Jan Strumiłło.

Sympozjum poświęcone było m.in. historii międzywojennej inwentaryzacji synagog na terenie Polski. Projekt inwentaryzacji powstał w latach międzywojennych w Zakładzie Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem wybitnego architekta i konserwatora zabytków - Oskara Sosnowskiego. Architekci, fotografowie i historycy sztuki (w tym studenci) jeździli po Polsce i wykonywali zdjęcia i rysunki drewnianych synagog. Część rysunków i fotografii przetrwała II wojnę i na tej podstawie architekci Maria i Kazimierz Piechotkowie wydali w 1957 roku książkę o bóżnicach „Ponowne zaistnienie bóżnic w kulturze polskiej”. Piechotkowie opisali 69 bóżnic w tym z Bogorii, Lanckorony, Łunnej Woli, Odelska czy Olkienników, którymi m.in. inspirował się Frank Stella w swojej twórczości.


Barbara Jezierska
Mazowiecki Wojewódzki
Konserwator Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g