Kolejny zabytek w Węgrowie

Kaplica Łubieńskich, usytuowana na cmentarzu parafialnym przy ul. Kościuszki w Węgrowie, wraz z najbliższym otoczeniem, została wpisana do rejestru zabytków.

Kaplica wzniesiono w 1893, ufundował ją Stanisław Łubieński. Projekt wykonał arch. Kazimierz Zajączkowski, główny budowniczy powiatu węgrowskiego w latach 1881-1904, projektant wielu kościołów w powiecie węgrowskim, m.in. kościoła w Miedznie, Grębkowie i Stoczku.

Kaplica grobowa ostatnich właścicieli Węgrowa – rodziny Łubieńskich, pełni obecnie także funkcję kaplicy cmentarnej. Neogotyckie podziały architektoniczne elewacji i trafnie zastosowany detal architektoniczny, stanowią o jej znacznych wartościach artystycznych. Wartość historyczna związana jest z dziejami rodziny Łubieńskich, parafii oraz z historią Węgrowa i najbliższej okolicy.

Decyzja nie jest ostateczna. Stronom przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g