Kościół w Pepłowie zabytkiem

Kościół Parafii Starokatolickiej Mariawitów w Pepłowie wraz z otoczeniem został wpisany do rejestru zabytków, jako jeden z nielicznie zachowanych obiektów sakralnej architektury mariawickiej na terenie kraju.

Obiekt zbudowano w stylu neorenesansowym około 1907 roku. Założycielem parafii był proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wincentego i Anastazego w Święcieńcu – Ludwik Maria Alfons Ryttel. 13 grudnia 1906 roku przeszedł z kościoła w Święcieńcu w procesji ze swoimi zwolennikami do domu rodziny Chojnowskich w Pepłowie, gdzie odtąd odprawiano nabożeństwa mariawickie.

Kościół posiada wartości historyczne, artystyczne i naukowe. Zachował autentyczną substancję i formę z czasów budowy, przekształconą w latach 60. XX wieku w niewielkim stopniu. Jego pierwotna, harmonijna bryła, artykulacja elewacji, detal architektoniczny, kompozycja wnętrza i wystrój malarski są wciąż czytelne. Zabytek posiada wartość artystyczną, stanowiąc przykład neorenesansowej architektury sakralnej na terenie gminy Bodzanów. Prezentuje zanikające techniki budowlane, konstrukcje oraz wystrój architektoniczny i malarski z początku XX wieku. Miał wyjątkowe znaczenie dla społeczności mariawickiej – pełniąc funkcje sakralne – jednoczył tę społeczność, budując jej tożsamość.

Decyzja nie jest ostateczna. Stronom przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g