Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, obchodzony 18 kwietnia na całym świecie, został ustanowiony przez Komitet Wykonawczy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS w 1983 roku i wpisany przez UNESCO do rejestru ważnych imprez o znaczeniu światowym.

Ideą obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Polsce jest prezentowanie dóbr kultury o istotnym znaczeniu dla europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego oraz uhonorowanie konserwatorów i właścicieli zabytków, którzy w szczególny sposób przyczynili się do ich ratowania.

Na zdjęciach znajdują się kamienice przy ul. Targowej 62, 64, 66, 54 w Warszawie. Zdjęcia pochodzą ze zbiorów archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie.

Historia ulicy Targowej sięga przełomu XII i XIII wieku, gdy stanowiła wschodnie ramię targowiska, jakie odbywało się we wsi Targowe Wielkie. Stąd wywodzi się jej nazwa, ustalona w 1791 r. Do tego czasu, północny odcinek ulicy nazywał się Rynkową, a jej część południowa, sięgająca do Ząbkowskiej – Wołową (ta nazwa przetrwała aż do 1916 roku). W końcu XVIII wieku przy Targowej istniało już 71 drewnianych domów oraz 1 dom murowany. W czasie insurekcji kościuszkowskiej, po zajęciu Pragi, wojska rosyjskie spaliły część zabudowań. W 1808 roku wyburzono kolejne domy, głównie po zachodniej stronie ulicy. W czasach Królestwa Polskiego jedynie część ulicy Wołowej uwzględniono w planach odbudowy. Powstało 7 domów murowanych i ok. 50 drewnianych. Przez cały XIX wiek ulica stanowiła centrum Pragi. Lata 60. XIX wieku to czas wzmożonego rozwoju i przebudowy. W 1866 roku przeprowadzono tory dla kolejki konnej, zamienionej na tramwaj konny w 1881 roku. Po przeprowadzeniu linii Kolei Petersburskiej i Terespolskiej oraz ukończeniu w 1864 roku Mostu Kierbedzia, Targowa stała się wizytówką miasta. Jeszcze w 1880 roku na ulicy kwitło targowisko, które w latach 90. XIX wieku zamieniono na park.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g