Cmentarz rzymskokatolicki w Tczowie zabytkiem

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków – Barbara Jezierska podpisała decyzję w sprawie wpisu do rejestru zabytków cmentarza w Tczowie (pow. zwoleński).

Wpisem objęto teren cmentarza, układ przestrzenno-komunikacyjny oraz najcenniejsze nagrobki sprzed 1950 r., wymienione w załączniku do decyzji wraz z ich otoczeniem w promieniu 3 m.

Cmentarz został założony w 1 poł. XIX w., zachowało się na nim wiele cennych nagrobków. Prezentują różne typy: krzyż na cokole, płyta nagrobna, stela, obelisk na cokole, krzyż na skałkach, pień drzewa, rzeźba figuralna na skałkach. Wykonane zostały głównie z piaskowca. Jeden nagrobek – Anastazji Zdrzalik z 4 ćw. XIX w. jest marmurowy w formie krzyża na skałce. Najstarsze, orientowane nagrobki pochodzą z 2. poł. XIX w. i 1. poł. XX w. usytuowane są w zachodniej części cmentarza. Najstarszym obiektem jest nagrobek Wincentego Tebatyckiego z poł. XIX w. w formie obelisku na cokole o cechach klasycystycznych. Pod względem artystycznym interesującymi nagrobkami są: nagrobek ks. Antoniego Nagórskiego z 4. ćw. XIX w. w formie krzyża na skałce oraz nagrobek Maryi z Wąsowiczów Rutkowskiej z 2. poł. XIX w. w formie steli z krzyżem odznaczającym się bogatą dekoracją klasycyzującą.

Pomniki nagrobne upamiętniają właścicieli ziemskich (Wincentego Tebatyckiego, Władysława Rutkowskiego – dziedziców wsi Kroczów), księży z parafii w Tczowie (ks. Antoniego Nagórskiego, ks. Feliksa Kowalskiego, ks. Ludwika Tarłowskiego, ks. Franciszka Ciacha). Na terenie cmentarza znajduje się miejsce pamięci narodowej – mogiła wraz z pomnikiem upamiętniającym poległych w latach 1914-18 żołnierzy.

Obiekt stanowi cenny dokument materialny i niematerialny dziejów parafii i miejscowości. Zachował czytelny, historycznie ukształtowany układ przestrzenno-komunikacyjny i z uwagi na wartości historyczne i artystyczne został wpisany do rejestru zabytków.

Decyzja nie jest ostateczna. Stronom przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wykaz najcenniejszych nagrobków: [pdf]


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g