Informacja od MWKZ o wszczęciu postępowania

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych działki, położonej przy ul. Warszawskiej w Płońsku, na której znajduje się fragment cmentarza żydowskiego. Pozostałość cmentarza jest jednym z bardzo nielicznych materialnych śladów życia wielowiekowej społeczności żydowskiej w mieście Płońsku, miejscu urodzenia Ben Guriona.

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g