Dyskusja z udziałem MWKZ nad projektem rewitalizacji Parku Miejskiego w Otwocku

Barbara Jezierska – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wzięła udział w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki Rady Miasta Otwocka, poświęconym projektowi rewitalizacji zabytkowego Parku Miejskiego.

Posiedzenie odbyło się 16 marca 2016 r . w budynku Urzędu Miasta Otwocka; poprzedziła je krótka wizja lokalna na terenie parku. Temat Parku Miejskiego przyciągnął licznych mieszkańców Otwocka, zainteresowanych szczegółami projektu rewitalizacji. Więcej informacji wkrótce.

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g