Otoczenie budynku dawnego zajazdu w rejestrze

Otoczenie budynku dawnego zajazdu w Magnuszewie, zlokalizowanego pomiędzy ul. Warszawską, a ul. Saperów na działce ewid. nr 296/6 KW RA1R/00049383/1 wpisanego do rejestru zabytków byłego województwa radomskiego prawomocną decyzją Wojewódzkiego Konserwatora zabytków w Radomiu pod nr rej. 116/A/81 z dnia 07.07.1981 r., zostało wpisane do rejestru zabytków.

Celem wpisu jest poszerzenie i wzmocnienie ochrony nieruchomości zabytkowej wpisanej do rejestru.

Decyzja nie jest ostateczna. Stronom przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g