Informacja od MWKZ – informacja o wszczęciu postępowania

Barbara Jezierska – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczęła postępowanie w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego – zgodnie z treścią wniosku – budynku Akademii Muzycznej (obecnie Uniwersytetu Muzycznego), położonego w Warszawie przy ul. Okólnik 2, wzniesionego wg projektu architektów: Witolda Benedeka, Stanisława Niewiadomskiego, Władysława Strumiłłę oraz - na etapie konkursu i projektu wstępnego – Stefana Siennickiego.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Towarzystwa Opieki nad Zabytkami – Oddział w Warszawie. Organizacja uzasadniła swoje wystąpienie tym, iż „Modernistyczny gmach akademii jest jednym z najcenniejszych architektonicznie budynków uczelnianych powstałych w latach 60. w tej części Europy. (…) Zwraca uwagę nie tylko finezyjna forma zewnętrzna ze szlachetną okładziną i delikatnymi podziałami, ale także wnętrza z okrągłą klatką schodową. (…) Bez wątpienia jest to dzieło epoki minionej, które doskonale dokumentuje architekturę okresu odwilży, trzeciej fazy warszawskiego modernizmu”. Organizacja zaznaczyła, iż zamierzenia uczelni związane z rozbudową obiektu mogłyby zmienić jego formę „zbyt drastycznie i nieodwracalnie”.

Budynek zrealizowano według zwycięskiego projektu zgłoszonego na konkurs otwarty w 1955 roku. Ukończony w 1966 roku obiekt został uznany przez zespół ekspertów Stowarzyszenia Architektów Polskich za jeden z najcenniejszych obiektów powstałych w Warszawie po 1945 roku.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g