Kolejny zabytek w Warszawie

Budynek hotelu MDM, wzniesiony w l. 1950-1952, położony w Warszawie przy pl. Konstytucji 1 został wpisany do rejestru zabytków z uwagi na zachowane wartości historyczne, naukowe i artystyczne.

Obiekt, ze względu na swoją lokalizację, stanowi jeden z ważniejszych elementów kompozycyjnych MDM-u. Jest on jednym z pierwszych powojennych hoteli, zaprojektowanych i wybudowanych całkowicie od podstaw, którego pierwotna struktura i rozplanowanie wnętrz, w pełni wynikło z nadanej funkcji. Ze względu na swoją lokalizację – usytuowanie na zamknięciu osi poszerzonej ulicy Marszałkowskiej i w pierzei placu Konstytucji – budynek stanowi integralną część osiedla MDM (etap I), wraz z którym dokumentuje proces odbudowy Warszawy ze zniszczeń wojennych, polegający na kształtowaniu nowej przestrzeni i zabudowy w miejsce wyburzanych, często dobrze zachowanych, kamienic czynszowych. Dla ówczesnych władz była to niezwykle prestiżowa inwestycja o silnym wydźwięku propagandowym, przez co była częstym tematem poruszanym przez media. Mając na uwadze rozgłos towarzyszący budowie MDM-u, jego projekt powierzono architektom mającym w dorobku istotną dla miasta realizację trasy „W-Z”. Twórcy osiedla w znaczący sposób przyczynili się do odbudowy stolicy, zarówno pod względem wznoszenia nowych budynków, jak i rekonstrukcji obiektów zabytkowych. O wartościach artystycznych w głównej mierze świadczy socrealistyczna dekoracja architektoniczna w postaci zmodyfikowanych kapiteli kolumn i filarów, płycin zastępujących pilastry czy balustradowa attyka, których forma nawiązuje do detalu doby renesansu, jednakże poprzez sposób jej opracowania zyskała ona indywidualny i unikatowy charakter.

Decyzja nie jest ostateczna. Stronom przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g