Budynek kina Wilga w Garwolinie zabytkiem

Obiekt położony przy ul. Nadwodnej 1 w Garwolinie, ze względu na swą unikatową formę, spójność formy architektonicznej i wygląd, utrzymane w duchu socrealizmu oraz fakt, że jest to jedyny taki budynek w całym rejonie (powiecie) istotny dla krajobrazu urbanistycznego Garwolina został wpisany do rejestru zabytków z uwagi na zachowane wartości artystyczne i historyczne.

Budynek kina Wilga jest przykładem miejskiej, reprezentacyjnej architektury użyteczności publicznej lat 50. XX w. zachowanej do czasów obecnych, poza wielkomiejskimi realizacjami w Warszawie. Wprowadzanie obiektów użyteczności publicznej - kinoteatrów, sal koncertowych itp. - było działaniem ideologicznym, związanym z propagowaniem kultury poza wielkimi ośrodkami miejskimi. Oprócz niewątpliwie roli propagandowej – będąc oprawą do wydarzeń politycznych i propagandowych – obiekt pełnił także rolę związaną z zapleczem rozpowszechniania dostępu do kultury dla mieszkańców Garwolina i powiatu. Reprezentacyjna forma miała odpowiadać ważnej roli budynku w zaprojektowanym, lecz niezrealizowanym do końca układzie przestrzennym miasta. Zachowane są w dalszym ciągu reprezentacyjne wnętrza głównego hallu i klatki schodowej z artystyczną metaloplastyką, lastrykami na posadzkach oraz detalem architektonicznym. Stanowią świadectwa rzemiosła artystycznego z epoki powstania obiektu.

Budynek ten jest też – poprzez swoją realizację na prowincji - jednym z nielicznych świadectw oraz elementów koncepcji odbudowy małomiasteczkowych układów urbanistycznych po zniszczeniach II wojny światowej.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g