Honorowy Patronat Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Honorowy Patronat Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Barbary Jezierskiej

W dniu 27 lutego 2009 r. w Auli Głównej UKSW odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa
poświęcona prawnej ochronie dziedzictwa kulturowego Polski.

Barbara Jezierska podczas swojego wystąpienia podkreśliła jak duże znaczenie
w ochronie zabytków mają tego typu konferencje. Skuteczna ochrona zabytków wymaga
zmian w przepisach prawnych.

W konferencji udział wzięli m.in. specjaliści z dziedziny architektury, historii sztuki i konserwatorstwa.
Było ponad 200 uczestników.


Monika Dziekan
Rzecznik MW Konserwatora Zabytków
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g