Dotacje na mazowieckie zabytki

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków przypomina, że 29 lutego 2016 r. upływa termin składania wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane planowane na lata 2016 i 2017, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie województwa mazowieckiego, ze środków finansowych przyznanych na ten cel przez Wojewodę Mazowieckiego.

Wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane są w kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie przy ul. Nowy Świat 18/20 lub w Delegaturach w Płocku, Ostrołęce, Radomiu, Siedlcach i Ciechanowie.

Wnioski o udzielenie w 2016 r. dotacji MWKZ na dofinansowanie prac konserwatorskich oraz restauratorskich przy zabytkach ruchomych i nieruchomych przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (refundacja poniesionych nakładów) można składać do dnia 30 czerwca 2016 r.

Z wnioskiem może wystąpić właściciel zabytku wpisanego do rejestru lub osoba posiadająca zabytkowy obiekt w trwałym zarządzie.

Wykaz działań podlegających dofinansowaniu oraz szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów znajdują się w tym miejscu.

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g