Budynek dworu w Radzyminie zabytkiem

piątek, 18 grudnia 2015 13:31

Budynek wzniesiony w 4. ćwierci XIX wieku, położony w miejscowości Radzymin (gm. Naruszewo, pow. płoński) został wpisany do rejestru zabytków z uwagi na zachowane wartości artystyczne, jako dobry przykład siedziby ziemiańskiej z przełomu XIX i XX wieku.

Obiekt zachował pierwotną bryłę, dyspozycję elewacji (rozmieszczenie otworów okiennych i drzwiowych), detal architektoniczny w postaci profilowanych opasek dokoła większości otworów okiennych i drzwiowych oraz w postaci profilowanego gzymsu podokapowego.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków