Park dworski w Płocku Ciechomicach zabytkiem

Park zlokalizowany przy ul. Browarnej w Płocku został wpisany do rejestru zabytków. Ma to na celu ochronę wartości historycznych, naukowych i artystycznych, oraz zachowania ekspozycji założenia dworskiego, a także uporządkowania i wyznaczenia stref funkcjonalno-przestrzennych pozwalających na zagospodarowanie terenów wokół chronionego obiektu.

Park obejmuje koronę skarpy dość stromo schodzącej w kierunku pradoliny Wisły. Granice parku z trzech stron stanowią szpalery starych drzew: lip drobnolistnych i grabów zwyczajnych, a z czwartej strony-południowej, aleja dojazdowa do dworu i oficyn. Układ przestrzenny parku jest podporządkowany budynkowi dworu, w którym ten budynek pełni dominantę. Założenie charakteryzuje układ tarasowy z widokami panoramicznymi, w kierunku starej części Płocka.

Park posiada cechy nawiązujące do włoskiego założenia renesansowego w którym zamknięty układ przestrzenny podzielony przeważnie według zasady ad quadratum (do kwadratu) jest podporządkowany bryle obiektu mieszkalnego jako dominacie, w którym rośliny ozdobne tworzyły ramy przestrzenne dla ogrodów użytkowych, a tarasowe ukształtowanie terenu miało kluczowe znaczenie kompozycyjne. Do dworu prowadziła aleja obsadzona drzewami, kończąc się podjazdem, którego nawierzchnia zataczała pętlę w kształcie koła lub elipsy. Sam dwór obsadzony był krzewami, kwiatami i pnączami. W dolnym tarasie znajdował się staw łączony, zbierający nadmiar wody w czasie większych opadów deszczu z terenu ogrodu.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g