Fotorelacja z sympozjum Ocalić od zardzewienia

III sympozjum „Ocalić od zardzewienia. 170 lat Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej” odbyło się 25 listopada w Żyrardowie.

Organizatorami wydarzenia było Muzeum Kolejnictwa w Warszawie i Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Sympozjum zorganizowano przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Prezydent Miasta Żyrardowa.

Rafał Nadolny w swoim wystąpieniu podkreślił jak ważna jest ochrona zabytków techniki i zachowanie ich dla współczesności.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Muzeum Kolejnictwa w Warszawie.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g