Kapliczka w Pawłowie zabytkiem

Kapliczka kubaturowa z 1896 roku, usytuowana w Pawłowie (gm. Chlewiska, pow. szydłowiecki) została wpisana do rejestru zabytków, jako cenny dokument dziejów parafii i miejscowości, zajmując także ważne miejsce w krajobrazie kulturowym wsi.

Obiekt wzniesiono na miejscu poprzedniego, drewnianego. Przed wybudowaniem kościoła w Pawłowie w kapliczce odprawiano msze święte.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g