Dom dróżnika w Mławie zabytkiem

Drewniany obiekt położony przy ul. Dworcowej 1 w Mławie, powstały w 4 ćw. XIX w. został wpisany do rejestru zabytków z uwagi na zachowane wartości artystyczne i historyczne.

Wygląd zewnętrzny nie zmienił się w stosunku do pierwotnego i jest charakterystyczny dla obiektów drewnianych nadwiślańskiej linii kolejowej – ozdobne szalowanie, oprawy otworów, stolarka. Stanowi przykład wprowadzenia na ziemie polskie form typowych dla drewnianego budownictwa rosyjskiego schyłku XIX w.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g