Zespół dworski w Karniewie zabytkiem

Zespół dworski składający się z budynku dworu oraz parku, powstały na przełomie XIX/XX wieku, położony w miejscowości Karniewo (pow. ciechanowski), został wpisany do rejestru zabytków.

Dwór, według karty ewidencyjnej powstał ok. 1860 roku, a park w końcu XIX wieku, jako krajobrazowy, przy wykorzystaniu urozmaiconego ukształtowania terenu. Zachował się układ stawów i rowów je łączących oraz podstawowe elementy kompozycyjne – łąki widokowe, strefy komponowanej zieleni tj. drzew i krzewów. Obszar ten posiada wartości zabytkowe, charakterystyczne dla parku krajobrazowego.

Niedawno samowolnie, częściowo pokryto elewację styropianem i wymieniono część okien na niewłaściwe, zmiany te nie dyskwalifikują jednak obiektu pod względem wartości zabytkowych i z uwagi na wartości artystyczne (częściowo zachowała się pierwotna stolarka oraz zdobienia elewacji) został objęty ochroną konserwatorską.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g