Cmentarz w Promnie zabytkiem

Cmentarz rzymsko-katolicki z XIX w., zlokalizowany w Promnie (pow. białobrzeski), został wpisany do rejestru zabytków.

Wpisem objęto teren cmentarza parafialnego w Promnie, układ przestrzenno-komunikacyjny, główną bramę, najcenniejsze nagrobki i płyty nagrobne sprzed 1950 r., wymienione w wykazie wraz z ich otoczeniem w promieniu 3 m.

Na terenie cmentarza zachowało się kilkanaście cennych nagrobków. Prezentują różne typy: krzyż na cokole, płyta nagrobna, kolumna z urną na cokole, stela, stożek z kamieni polnych. Wykonane zostały z różnych materiałów: cegła, piaskowiec, żeliwo, kamień polny. Najstarsze pochodzą z 2. poł. XIX wieku i upamiętniają głównie właścicieli ziemskich. Szczególnie interesującym obiektem jest nagrobek Teressy Witkowskiej (krewnej w linii prostej Kazimierza Pułaskiego) z 2. poł XIX w. o bogatej dekoracji i symbolice. Przedstawia kanelurowaną kolumnę z urną, ustawioną na cokole. Najstarszym jest nagrobek Julii z Radyszkiewiczów Alberti z poł. XIX w. – w formie steli zwieńczonej daszkiem dwuspadowym.

Na cmentarzu pochowano również żołnierzy Wojska Polskiego, którzy polegli w czasie II wojny światowej oraz osoby, które zginęły z rąk okupanta niemieckiego.

Cmentarz rzymsko-katolicki w Promnie stanowi cenny dokument dziejów parafii i miejscowości.

Wykaz najcenniejszych nagrobków. [pobierz]


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g