Oświadczenie w sprawie wpisu MDM do rejestru zabytków

W związku z nieprawdziwymi informacjami pojawiającymi się w ostatnich dniach w mediach o tym, iż MDM został wpisany do rejestru zabytków, informuję, że obecnie toczy się postępowanie w tej sprawie.

Tutaj znajduje się decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 6 października 2015 roku uchylająca w całości decyzję MWKZ wpisującą do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego układ urbanistyczny oraz zespół budowalny Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej, powstały w l. 1950-1957, położony w Warszawie w dzielnicy Śródmieście oraz przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.[pobierz].

Jednocześnie informuję, że wszelkie informacje o toczącym się postępowaniu znajdują się na stronie BIP urzędu w dziale obwieszczenia.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g