Historyczny zespół budowlany w Ciechanowie zabytkiem

Do rejestru trafiły wszystkie poniżej wymienione budynki w zewnętrznym obrysie ich murów, powstałe w latach 1940-44, wraz z pierwotnymi elementami zewnętrznymi: tarasami, balkonami, zewnętrznymi schodami i studzienkami okienek piwnicznych.

Tzw. „bloki” to efekt planowego – pod względem urbanistycznym i architektonicznym – działania Niemców na obszarze byłej wsi Tatary. Jest to największe w Polsce stałe osiedle mieszkaniowe powstałe w trakcie II wojny światowej. Wszystkie obiekty wznoszone według względnie jednolitej historyzującej koncepcji architektonicznej (parterowe lub jednopiętrowe z użytkowymi poddaszami, z wysokimi dachami, kryte ceramiczną, falistą dachówką).

Budynki składające się na zespół budowlany [pdf] oraz mapa


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g