Elementy radzieckiego samolotu zwiadowczego odnalezione

Fragmenty radzieckiego samolotu zwiadowczego typu Pe2 (Пe2), zostały odnalezione w miejscowości Kamion Mały, gm. Młodzieszyn, pow. sochaczewski.

Członkowie Stowarzyszenia Na Rzecz Ratowania Zabytków „SAKWA” z siedzibą w Poznaniu we współpracy z Muzeum Wisły w Wyszogrodzie oraz Ochotniczą Strażą Pożarną z Wyszogrodu przeprowadzili poszukiwania w miejscu domniemanego zestrzelenia radzieckiego samolotu wojskowego typu Pe2, zlokalizowanym na gruntach wsi Kamion Mały. Poszukiwania prowadzone były 22-23 sierpnia 2015 roku na podstawie pozwolenia konserwatorskiego. Miejsce wytypowano na dzięki informacjom i wspomnieniom mieszkańców okolicznych miejscowości, którzy byli bezpośrednimi świadkami zestrzelenia samolotu, bądź widzieli po II wojnie światowej, okresowo wystające z rzeki elementy maszyny.

W wyniku poszukiwań, którym sprzyjały warunki klimatyczne – susza i niski stan wód gruntowych, przeprowadzonych z użyciem georadaru, ramowego detektora metali oraz wykonanego „szpilowania” terenu, ustalono i określono przybliżony zasięg zalegania elementów wraku. Eksploracja wraku odbywała się w obecności i pod nadzorem przedstawicieli prokuratury, policji i straży pożarnej, a wydobycie elementów broni i amunicji przeprowadził uprawniony saper - członek Stowarzyszenia „SAKWA”.

Efektem poszukiwań było odnalezienie prawie kompletnego silnika (jednego z dwóch jakie posiadał samolot Pe2), elementów podwozia z kołem, dużych fragmentów stateczników skrzydła, części poszycia kabiny pilota i strzelca pokładowego, amunicji i pistoletu TT oraz kilkudziesięciu drobnych części osprzętu technicznego maszyny. Ponadto, ze starorzecza Bzury wydobyto dobrze zachowany spadochron wraz ze skórzaną uprzężą, pas wojskowy i kaburę pistoletu. W wydobytej części kabiny zidentyfikowano również kilka fragmentów połamanych/silnie pokruszonych (w wyniku upadku lub prawdopodobnej eksplozji samolotu) kości ludzkich, pochodzących z górnych (klatka piersiowa, czaszka) partii szkieletu jednego lub kilku członków załogi (być może pilota lub strzelca pokładowego). Z obecnością dalszych fragmentów szkieletu (prawdopodobnie kości stóp i dolnych partii nóg) należy liczyć się we wnętrzu dobrze zachowanych butów z tzw. zimowego sortu mundurowego załogi samolotu - również odnalezionych w miejscu prowadzonych poszukiwań, a z uwagi na ww. domniemanie i konieczność dokonania oględzin antropologicznych - dotychczas nieeksplorowanych.

Wszystkie wydobyte artefakty - pomimo zniszczeń, spowodowanych zestrzeleniem w styczniu 1945 roku, a następnie rozbiciem się samolotu o zamarzniętą taflę wód rzeki Bzury - są doskonale zachowane i po konserwacji mogą stanowić cenne eksponaty muzealne.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g