Mogiła powstańców styczniowych w Węgrowie zabytkiem

wtorek, 25 sierpnia 2015 11:50

Mogiła powstańców styczniowych poległych w bitwie pod Węgrowem, w Węgrowie wraz z pomnikiem została wpisana do rejestru zabytków z uwagi na zachowane wartości historyczne i artystyczne.

Mogiła znajduje się przy trasie 696 Węgrów-Siedlce, noszącej nazwę Gościniec Niepodległości. Pochowano tu 66 powstańców o nieznanej tożsamości, poległych 3 lutego 1863 roku w jednej z bitew powstania styczniowego. Pozostali polegli (mieszkańcy Węgrowa i okolicznych miejscowości) zostali pochowani przez rodziny na cmentarzach parafialnych. Ze względu na zakaz władz zaborczych, mogiła nie była oznakowana. Dopiero podczas I wojny światowej, okupacyjne władze niemieckie Węgrowa zezwoliły na uhonorowanie poległych. W 1917 roku, mieszkańcy ustawili przy mogile olbrzymi głaz narzutowy. Inskrypcję wykuli rzemieślnicy z warszawskiego warsztatu kamieniarskiego Bolesława Sypniewskiego. Na pomniku znalazły się słowa wiersza Witolda Roguskiego: „Na prochach waszych z pól polskich kamienia wznoszą przez pamięć wdzięczne pokolenia”. Mogiła obwiedziona opaską betonową wraz z pomnikiem i okalającym drzewostanem jest zaplanowanym, jednorodnym układem kompozycyjnym, stanowiącym charakterystyczny element krajobrazu. To także świadectwo historii kraju, a dla mieszkańców Węgrowa i okolic – miejsce obchodów ważnych uroczystości patriotycznych, organizowanych przez organizacje społeczne i samorząd.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków