Zaproszenie na XII Międzynarodowe Warsztaty Archeologii Przemysłowej w Niegowie

poniedziałek, 17 sierpnia 2015 11:20

W imieniu Rafała Nadolnego – Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Fundacji Otwartego Muzeum Techniki zapraszam na kolejną edycję warsztatów, która odbędzie się w zabytkowym młynie w Niegowie k. Wyszkowa, 11-12 września 2015 roku.Szczegółowy plan:

11.09.2015 (piątek)

9.00 – 9.15 Tadeusz Michalik – Wójt Gminy Zabrodzie, Otwarcie Konferencji.
9.10 – 9.30 Wioletta Wrona - Gaj Górnośląskie, Przemysłowe dzieła Hansa Poelziga.
9.30 – 9.50 Ryszard Kozdroń, Silnik Stirlinga – charakterystyka ogólna.
9.50 – 10.10 Maciej Wąs, Turystyka industrialna w przedwojennym Związku Radzieckim.
10.10 – 10.40 Przerwa.
10.40 – 11.00 Sławomir Dylewski, Kanał Dobrzycki.
11.00 – 11.20 Stanisław Januszewski, Ratujmy pamięć Odry.
11.20 – 11.40 Tomasz Pieńkowski, Historyczne trolejbusy w polskich muzeach i kolekcjach.
11.40 – 12.10 Przerwa.
12.10 – 12.30 Marek Mroziewicz, Niewidoczny krajobraz. Zabytkowy system kanalizacyjny Warszawy projektu W. i W.H. Lindleyów.
12.30 – 12.50 Ewa Wieruch, Dawne oświetlenie Warszawy na przykładzie Nowego Światu.
12.50 – 13.10 Przerwa.
13.10 – 13.30 Ewa Grzegorzak-Łoposzko, Ukryte piękno i genius loci przemysłu.
13.30 – 13.50 Grzegorz Dyduch, Wojciech Preidl, Ochrona i zabezpieczenie podziemnych wyrobisk pod kątem ich adaptacji do celów turystycznych.
13.30 – 15.15 Przerwa obiadowa.
15.15 – 18.00 Laboratorium obszaru cywilizacyjnego.
18.00 Kolacja.

12.09.2015 (sobota), (godz. 9.00 – 18.00)

Zapraszamy do udziału w Laboratorium Obszaru Cywilizacyjnego, w trakcie którego zaprowadzimy Państwa do nieznanych szerzej dzieł kultury technicznej Mazowsza, do Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, jednej z placówek muzealnictwa rolniczego w Polsce – drugiej po wielkopolskiej Szreniawie, eksponującej ok. 30 dzieł kultury technicznej, prezentowanych na kilkudziesięciu ekspozycjach stałych. Wokół nich kontynuować będziemy dyskusję na temat społecznych aspektów ochrony dziedzictwa przemysłowego i technicznego Polski.

Sesja w młynie motorowym w Niegowie k. Wyszkowa, stanowić będzie dobrą okazję wejrzenia w działania podejmowane przez Muzeum Oręża, Przemysłu i Techniki Janusza Borkowskiego w Redeczu Krukowym, Bractwo Zabrodzkie i Fundację Otwartego Muzeum Techniki na rzecz przysposobienia młyna do roli Muzeum Młynarstwa i Piekarnictwa ziemi mazowieckiej. Łączyć ją będziemy z Europejskimi Dniami Dziedzictwa (12-13.09.2015) proponując też Państwu spotkanie z wieloma regionalnymi partnerami społecznymi naszego projektu, a zyskał on także wsparcie wielu firm, wiodących na rynku produkcji materiałów elektroinstalacyjnych, m.in. Lapp Kabel i Leoni Kabel Polska, Elektroplast Opatówek, Plast-Rol, Kontakt Simon, Cooper Industries Poland, dzięki którym i dzięki wyjątkowej życzliwości kierownictwa Regionu Energetycznego Wyszków mogliśmy w lipcu i sierpniu 2015 r. odbudować instalacje elektryczne w budynku młyna i zbudować przyłącze energii elektrycznej, tak jak dzięki wsparciu Kujawskiej Fabryki Maszyn Rolniczych KRUKOWIAK w Brześciu Kujawskim i Wójta Gminy Zabrodzie przymłyńskie działki (30 arów) zyskać mogły ogrodzenie.

Opłata konferencyjna za udział w sesji niegowskiej wynosi 250 zł. Organizator zapewnia wydawnictwo konferencyjne (11 tom książki z serii „Technika w dziejach cywilizacji – z myślą o przyszłości”, poczęstunki w przerwach obrad, posiłki obiadowe, 2-3 noclegi w niegowskiej Samarii (klasztor Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego). Opłatę konferencyjną wnieść należy na konto Fundacji (patrz: www.fomt.pl). Fundacja wystawia fakturę. Udział w sesji zgłaszać należy do dnia 31 sierpnia (liczba noclegów jest ograniczona do ok. 15). W przypadku późniejszego zgłoszenia udziału w sesji w Niegowie pomożemy w rezerwacji noclegów, opłatę konferencyjną wnieść będzie można przelewem lub w gotówce, przy czym noclegi opłacać już będą sami zainteresowani.

W imieniu organizatorów i MWKZ zapraszam.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków