Zespół dworski w Liberadzu w rejestrze zabytków

Zespół dworski powstały na przełomie XIX i XX w., składający się z drewnianego dworu oraz parku, położony w Liberadzu, gm. Szreńsk, został wpisany do rejestru zabytków.

Budynek dworu powstał około 1880 roku, ma wartość artystyczną, jako dzieło architektury w nietypowej dla regionu stylistyce bliskiej rosyjskiemu budownictwu drewnianemu przełomu XIX i XX w. Park jest integralną częścią zespołu dworskiego o wartości artystycznej oraz historycznej, w kontekście tworzenia rekreacyjnych przestrzeni przy ziemiańskich siedzibach od 2 poł. XIX w.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g