Kolejny zabytek w Ciechanowie

czwartek, 13 sierpnia 2015 11:46

Dom powstały w 4 ćwierci XIX w., położony w Ciechanowie przy ul. Orylskiej 24 został wpisany do rejestru zabytków.

Architektura budynku jest rzadkością na terenie miasta mimo, że w konwencji ceglanej (modnej na przełomie XIX i XX w.), to odmienna od powszechnie stosowanej w dawnym zaborze rosyjskim, określanej czasem jako „Mikołajewska”. Jego forma podobna jest do budynków wznoszonych w tym okresie na graniczących z Mazowszem terenach Prus, ale bardziej dekoracyjna. Obiekt na wartość artystyczną. Dom i działka, na której jest usytuowany, znajdują się na obszarze historycznego założenia urbanistycznego miasta Ciechanowa, wpisanego do rejestru zabytków w 1992 roku.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków