Budynki dawnego browaru i tkalni w Węgrowie zabytkiem

środa, 12 sierpnia 2015 09:59

Obiekty zlokalizowane przy ulicy Kowalskiej 5 w Węgrowie zostały wpisane do rejestru zabytków.

Znajdują się na tyłach klasztoru Reformatów, stanowiły zaplecze gospodarcze klasztoru. Budynek tkalni wzniesiono w końcu XVIII w. i stanowił centrum manufaktury sukna jedyny w całej prowincji franciszkańskiej. Budynek browaru zbudowano w 1824 r. na potrzeby klasztoru. Przy tkalni zachował się fragment muru z zabudowań manufaktury.

Obiekty stanowią przykład architektury przemysłowej i świadczą o próbie uprzemysłowienia Węgrowa w XVIII w. Związane z historią Zgromadzenia oo. Reformatów, stanowią ważny akcent w miejscowym układzie przestrzennym, oraz są materialnym dokumentem dziejów miasta i najbliższej okolicy. Ze względu na niewielkie powierzchnie obu nieruchomości, w celu ochrony wartości widokowych oraz ochrony przed oddziaływaniem szkodliwych czynników zewnętrznych, rozszerzono granice wpisu obu budynków łącząc je z granicami wpisu pobliskiego zespołu klasztoru poreformackiego.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków