Cmentarz w Suchej zabytkiem

Cmentarz rzymsko-katolicki z 1 poł. XIX w., zlokalizowany w Suchej, gm. Pionki, został wpisany do rejestru zabytków z uwagi na zachowane wartości historyczne i artystyczne.

Wpisem objęto teren cmentarza parafialnego, układ przestrzenno-komunikacyjny, kaplicę cmentarną, nagrobki i płyty nagrobne sprzed 1950 roku, w tym najcenniejsze, wymienione w wykazie będącym integralną częścią decyzji wpisującej (w załączniku).

Cmentarz znajduje się na wzniesieniu, około 300 metrów od kościoła parafialnego. Na szczycie wzniesienia, na osi alei głównej zlokalizowana jest kaplica cmentarna. Jest to budynek wzniesiony w stylistyce neogotyckiej, z cegły, nieotynkowany, dach dwuspadowy, zwieńczony wieżyczką na sygnaturkę. Fasada flankowana lizenami, jest zakończona trójkątnym szczytem wieżyczkowym. W polu szczytowym, w niszy znajduje się figura Chrystusa.

W obrębie cmentarza zachowały się 22 cenne nagrobki. Najstarsze z nich zlokalizowane są wzdłuż głównej alei w najbliższym otoczeniu kaplicy cmentarnej. Poza jednym, wszystkie wykonane są z piaskowca. Prezentują typy: krzyż na cokole, stela, pień na skałce, płyta nagrobna, grobowiec, figura na skałce. Najstarszym obiektem jest nagrobek ks. Mateusza Kozłowskiego z 2 poł. XIX w. Na dwóch nagrobkach widnieją sygnatury wykonawców: J. Staniszewskiego i F. Hebdzyńskiego z Radomia. Oprócz wspomnianego księdza, na cmentarzu są pochowani również inni zasłużeni kapłani: Antoni Ostrach, Augustyn Ozdonkiewicz, Teofil Rzepecki, Apolinary Lipczyński, jak również właściciele ziemscy (m.in. Józef Odolski), oraz osoby walczące z okupantem niemieckim w latach 1939-45.

Cmentarz stanowi cenny dokument dziejów parafii i miejscowości. Zajmuje ważne miejsce w krajobrazie kulturowym wsi ze względu na wysokie walory ekspozycyjne.

Wykaz najcenniejszych nagrobków [pobierz]


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g