Otoczenie kościoła pw. św. Idziego w Suchej w rejestrze zabytków

środa, 08 lipca 2015 10:10

Ustala się je w celu ochrony wartości widokowych oraz ochrony przed oddziaływaniem szkodliwych czynników zewnętrznych.

Kościół pw. św. Idziego w Suchej, gm. Pionki, został wpisany do rejestru zabytków pod numerem rejestru A-702 22.03.2006 roku. Otoczenie kościoła obejmuje dawny cmentarz przykościelny, założony prawdopodobnie w XVII w. oraz teren wzdłuż skarpy od strony północnej i wschodniej. W obrębie dawnego cmentarza zachował się XIX-wieczny nagrobek żeliwny ks. Tomasza Koryckiego, dawnego proboszcza parafii w Suchej. Przedmiotowy teren jako cmentarz przykościelny, położony na wzniesieniu, z pochówkami w okresie XVII-XIX w. i miejsce lokalizacji wcześniejszych kościołów jest integralnie związany z obecną świątynią: historycznie i geograficznie.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków