Kolejny zabytek w woj. mazowieckim

Do rejestru zabytków z uwagi na zachowane wartości historyczne i artystyczne, został wpisany murowany budynek stajni w zakresie elewacji, bryły i gabarytu (z wyłączeniem współczesnej przybudówki), wzniesiony w latach 30. XX wieku, znajdujący się przy ul. 3-go Maja w Wyszkowie.

Jest to jedyna pozostałość zabudowań folwarcznych dawnego majątku Rybienko. Budynki tego rodzaju stanowiły istotny element krajobrazu kulturowego terenów wiejskich. Ten powstał najprawdopodobniej jako element dostosowania majątku na potrzeby ekskluzywnego kurortu, zorganizowanego przez właścicieli posiadłości – Skarżyńskich. W tamtym okresie w Rybienku gościła m.in. śmietanka towarzyska przedwojennej Warszawy. Obiekt nadal jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.

Budynek stajni jest przykładem rzemiosła budowlanego, wykorzystującego estetyczne możliwości użytych materiałów, co jest widoczne przede wszystkim w zachowanym, oryginalnym podziale elewacji północnej i wschodniej. Nad gzymsem umieszczono rok 1936.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g