Kolejny zabytek na Mazowszu

poniedziałek, 06 lipca 2015 11:49

Piwnica przy domu nr 36 w Rekówce, gm. Ciepielów, w której ukrywano Żydów w czasie II wojny światowej, została wpisana do rejestru zabytków, jako miejsce upamiętniające ważne wydarzenie historyczne.

W lutym br. fundacja „From the Depths” wystąpiła z wnioskiem w sprawie wpisania do rejestru zabytków części nieruchomości - piwnicy. W związku z wnioskiem, MWKZ w wzczął postępowanie w tej sprawie. Przeprowadzono oględziny oraz szczegółową analizę konserwatorską w oparciu o zebrane dowody (wniosek fundacji i książkę „Cena poświęcenia. Zbrodnie na Polakach za pomoc udzielaną Żydom w rejonie Ciepielowa, aut. dra Jacka Andrzeja Młynarczyka i dra Sebastiana Piątkowskiego).

W przedmiotowej piwnicy w czasie II wojny światowej, rodziny Skoczylasów i Kosiorów ukrywały Żydów do grudnia 1942 roku. 6 grudnia 1942 roku za pomoc udzieloną Żydom, dziesięć osób (głównie członków tych rodzin) poniosło śmierć z rąk niemieckich żandarmów. Jest to miejsce upamiętniające ważne wydarzenie historyczne, będące materialnym i niematerialnym świadectwem zbrodni hitlerowskich, dokonywanych na Polakach za pomoc udzielaną Żydom w czasie II wojny światowej.

Wniosek złożony przez Fundację z prośbą o wszczęcie z urzędu postępowania o wpis do rejestru zabytków piwnicy w Rekówce nie wzbudzał żadnych zastrzeżeń. Uważam, że tego rodzaju miejsce, będące materialnym śladem po wydarzeniach wojennych zasługuje na otoczenie specjalną opieką, w tym także konserwatorską. Istotnym według mojego przekonania jest podjęcie działań, które pozwolą przyszłym pokoleniom osobiście dotknąć elementu historii, która była opowiadana w przekazach rodzinnych, opracowaniach naukowych i historycznych. Dlatego piwnica domu w Rekówce została objęta ochroną konserwatorską, ze względu na posiadane walory historyczne i naukowe, jako jedno z niewielu takich miejsc zachowanych do dziś. Nie bez znaczenia jest także postawa właścicieli zabudowań, że nie sprzeciwiali się objęciem ochroną konserwatorską części ich nieruchomości, a nawet widzieli konieczność podjęcia takich działań – podkreśla Rafał Nadolny, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Marcin Skoczylas, właściciel nieruchomości powiedział: Cieszę się, że świat będzie znał historię naszej rodziny. Moja rodzina pomagała Żydom nie spodziewając się niczego w zamian, nie myśląc o niebezpieczeństwie lub możliwych konsekwencji. Jestem dumny i wzruszony, że moja rodzina była w stanie pomóc tym ludziom. Moim marzeniem jest, żeby dzięki pomocy Jonnego Danielsa oraz From the Depths odnaleźć i spotkać potomków ocalonych w Rekówce Żydów.

Jonny Daniels, prezes fundacji From the Depths, która wnioskowała o wpis do rejestru zabytków dodał: To jest taki zaszczyt i wyróżnienie, aby mieć możliwość wyrazić nasz podziw, miłość i szacunek dla rodziny Skoczylas, która oddała swoje życie, aby chronić naszych żydowskich braci oraz siostry. Ci Polacy zapłacili najwyższą cenę za ich odwagę.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków