Kolejna wizyta z Ukrainy u konserwatora

czwartek, 25 czerwca 2015 10:54

Rafał Nadolny – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków gościł w środę 24 czerwca 2015 roku delegację Komisji ds. Rodziny, Młodzieży, Sportu i Turystyki Rady Najwyższej Ukrainy.

Tematem spotkania była „Ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego Warszawy i Mazowsza i wykorzystanie ich dla celów turystycznych”. Celem wizyty była wymiana informacji o systemie ochrony zabytków i wyzwaniach, jakie stoją przed służbami konserwatorskimi w ich codziennej pracy. MWKZ przedstawił prezentację, w której omówił m.in. system prawnej ochrony zabytków w Polsce, opowiedział o wybranych zabytkach na Mazowszu i głównych zadaniach Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków