Budynek dawnego dworu zabytkiem

środa, 17 czerwca 2015 09:09

Budynek z 2. połowy XIX wieku, zlokalizowany w Milejowicach, gm. Zakrzew został wpisany do rejestru zabytków.

Obiekt jest usytuowany w centralnej części założenia parkowego, wpisanego do rejestru zabytków byłego województwa kieleckiego.

Układ przestrzenny założenia dworsko-parkowego w Milejowicach jest czytelny w zakresie kompozycji i funkcji poszczególnych elementów założenia. Zachował się budynek dworu, park dworski z aleją dojazdową i częściowo układ wodny. Budynek dworu w Milejowicach stanowi wartościowy przykład dworu ziemiańskiego z drugiej połowy XIX wieku. Właścicielem majątku była rodzina Strzemboszów. Franciszek Strzembosz – szambelan króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, został odznaczony orderem św. Stanisława. Natomiast Napoleon Strzembosz walczył w Powstaniu Styczniowym w partii Langiewicza, na czele własnego oddziału. Pomimo złego stanu technicznego budynek zachował autentyzm formy i detalu architektonicznego, oraz oryginalną substancję budowlaną.

Założenie dworsko-parkowe w Milejowicach odznacza się czytelną kompozycją i strukturą przestrzenną. Główny element założenia – dwór, choć posiada typowy repertuar rozwiązań architektonicznych, stosowanych w budownictwie dworskim w 2. połowie XIX wieku, jest jednym z niewielu obiektów zabytkowych tego typu i przykładem autentycznej architektury ziemiańskiej z tego okresu w regionie radomskim. Posiada również wartości naukowe, jako dokument zastosowanych rozwiązań kompozycyjnych, funkcjonalnych, stylistycznych oraz materiałowych.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków