Kolejny zabytek w Warszawie

piątek, 29 maja 2015 11:55

Budynek położony przy ul. Godebskiego 14 w Warszawie został wpisany do rejestru zabytków.

Obiekt powstał najprawdopodobniej przed 1927 rokiem. Stanowi wartościowy przykład zabudowy z okresu formowania się Miasta Ogrodu Czerniaków. Inwestor zrealizował w nim w pełni założenia, jakie przyświecały międzywojennej inicjatywie urbanistycznej (budownictwo spółdzielcze). Budynek jako jeden z nielicznych, zachowanych obiektów z tego terenu, posiada szczególny walor autentyzmu, pozwalający na właściwą dokumentację in situ niezwykle ważnego okresu dla historii myśli urbanistycznej. Układ urbanistyczny „Miasta Ogrodu Czerniaków” jest wpisany do rejestru zabytków (decyzja z 2 grudnia 1993 roku), tym istotniejsze jest nałożenie ochrony konserwatorskiej bezpośrednio na pozostałą, historyczną zabudowę. Oryginalna, nie zniekształcona bryła budynku oraz zachowane we wnętrzach elementy wyposażenia przesądzają o ponadprzeciętnej wartości obiektu, stanowiącego swoistą dokumentację ówczesnego sposobu myślenia o architekturze i tworzenia architektury jako dzieła komplementarnego z otaczającą go przestrzenią.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków