TWIERDZA MODLIN DO ZDOBYCIA

Pod takim hasłem , w dniu 5 listopada 2008 r. w Bramie Ostrołęckiej w Twierdzy Modlin, odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Agencję Mienia Wojskowego. Tematem konferencji było omówienie warunków przetargu na sprzedaż najdłuższego budynku w Europie ? 2250 m.

Cena wywoławcza twierdzy to 220 mln złotych.  Nowemu właścicielowi przysługuje 50% bonifikata, ze względu na fakt, że Cytadela została wpisana do rejestru  zabytków.  O zaleceniach konserwatorskich, jakie będzie zobowiązany wykonać inwestor, podczas konferencji mówiła Barbara Jezierska ? Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Będzie to, m.in. konieczność przeprowadzenia prac konserwatorskich w ciągu 18 miesięcy od daty nabycia oraz prac zabezpieczających wszystkich zabytkowym budowli murowanych, a przed upływem 3 lat nowy właściciel ma obowiązek przystąpić do prac budowlano-konserwatorskich w oparciu o projekt uzgodniony w Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków. Pani Konserwator, podczas konferencji omówiła również idę utworzenia Parku Kulturowego w Modlinie. Utworzenie Parku pozwoliłoby nowemu właścicielowi pozyskać fundusze unijne, a także przyczyniłoby się do podniesienia atrakcyjności tego miejsca.

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g