Laureaci konkursu Zabytek Zadbany 2015 z woj. mazowieckiego

czwartek, 23 kwietnia 2015 14:25

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany 2015” odbyło się 21 kwietnia podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Białymstoku.

Mamy również 2 laureatów z woj. mazowieckiego. W kategorii specjalnej D – ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJE DREWNIANE wyróżniono dawne kasyno oficerskie w Legionowie (Filia „Piaski” Muzeum Historycznego w Legionowie). Budynek został wzniesiony w styczniu 1892 r. w trakcie realizacji pierwszego etapu budowy garnizonu koszarowego armii rosyjskiej dla potrzeb dwóch rezerwowych pułków piechoty. Jest jednym z najstarszych i jedynym zachowanym drewnianym obiektem kompleksu koszarowego w Legionowie. W 2011 r. został translokowany na obecne miejsce.

W kategorii B – REWALORYZACJA PRZESTRZENI KULTUROWEJ I KRAJOBRAZU (W TYM ZAŁOŻENIA DWORSKIE I PAŁACOWE) laureatem został zespół parkowo-pałacowy w Warce-Winiarach (Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego). Pałac w zespole pałacowo-parkowym w Warce–Winiarach zbudowano w końcu XVII w. zapewne według projektu Augustyna Wincentego Locciego dla Stanisława Antoniego Szczuki podkanclerzego litewskiego, rozbudowany i gruntownie przebudowany w XIX i XX w. To tu w 1747 r. urodził się Kazimierz Pułaski. Park krajobrazowy założony w 2 poł. XVIII w., przekształcony w XIX w. i XX w. W latach 2012-2014 wykonano kompleksowo rewaloryzację parku (budowa nowych alejek parkowych, nowe zagospodarowanie szaty roślinnej i nowa infrastruktura nawodnieniowa parku z małą architekturą). Wybudowano ścieżki dydaktyczne oraz taras widokowy na rzekę Pilicę.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego, środowiska konserwatorskie, osoby zasłużone kulturze i ochronie zabytków, był również Rafał Nadolny – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Zdjęcia pochodzą z zasobów MWKZ, Muzeum Historycznego w Legionowie, oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków