Kompleksowe prace badawcze i konserwatorskie ołtarza Wita Stwosza - konkurs

wtorek, 14 kwietnia 2015 10:20

Ołtarz główny dłuta Wita Stwosza w Bazylice Mariackiej w Krakowie wymaga w nadchodzących latach przeprowadzenia gruntownych prac badawczych oraz konserwatorskich. Działania te, z uwagi na ich szeroki zakres i koszt, planowane są na kilka najbliższych lat. Rozpoczną się one jeszcze w tym roku, m. in. dzięki dofinansowaniu ze Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.

Parafia Wniebowzięcia NMP w Krakowie, prawny opiekun i właściciel zabytku, po zasięgnięciu opinii ekspertów i konsultacjach, zdecydowała się na ogłoszenie konkursu złożonego z trzech etapów, który pozwoli wyłonić najlepszego wykonawcę prac badawczych i konserwatorskich, zdolnego odpowiedzialnie i kompleksowo przeprowadzić całość tego wymagającego i prestiżowego przedsięwzięcia. Konkurs adresowany jest do tych wykonawców, których dotychczasowe osiągnięcia dają gwarancję najwyższych standardów i ciągłości prac przy obiekcie.

Szczegóły, w tym regulamin oraz formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie, dostępne są na stronie internetowej parafii (www.mariacki.com).

Autorem zdj. jest ksiądz Piotr Guzik.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków