Kolejny zabytek w Radomiu

wtorek, 17 marca 2015 12:06

Budynek dawnej łaźni z 1926 roku, zlokalizowany przy ul. Planty 5a w Radomiu, został wpisany do rejestru zabytków.

Obiekt wzniesiono w latach 1924-26 w ramach budowanego osiedla mieszkaniowego „Planty”, zaprojektowanego przez Stefana Szyllera i powstałego w latach 1923-28 dla potrzeb Fabryki Karabinów. Osiedle składa się z jednolitych, czterokondygnacyjnych budynków wzniesionych w stylistyce neorenesansowej oraz indywidualnie ukształtowanych obiektów użyteczności publicznej: łaźni osiedlowej czy kasyna (domu kultury). Po II wojnie światowej obiekt przeznaczono na internat dla młodzieży, następnie był siedzibą Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. W pomieszczeniach piwnicznych urządzono strzelnicę sportową. Obecnie stanowi własność prywatną.

Budynek ma reprezentacyjne elewacje zachodnią i wschodnią, oryginalną więźbę dachową płatwiowo-krokwiową. Zachował się układ wnętrz, żelbetowe schody, dekoracyjne ryzality, schody wewnętrzne żelbetowe z ażurowymi, stalowymi balustradami.

Obiekt wzniesiono w stylistyce nawiązującej do architektury dworkowej, charakterystycznej m.in. dla inwestycji państwowych okresu międzywojennego. O jego wartości świadczy umiejętne połączenie form historyzujących i stworzenie indywidualnej kompozycji architektonicznej z użyciem nowoczesnych materiałów. Stanowi również wyróżniający się element architektoniczno-przestrzenny w ukształtowanej historycznie zabudowie przedwojennego, nowoczesnego osiedla Planty. Jest materialnym dokumentem historii, związanym z ważnym okresem rozwoju Radomia, jako jednego z głównych ośrodków Centralnego Okręgu Przemysłowego. Poza tym, jest jedynym obiektem historycznym w Radomiu o zaprojektowanej funkcji łaźni miejskiej.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków