Zespół budowlany w Lutocinie w rejestrze zabytków

środa, 04 marca 2015 12:57

Zespół budowlany, składający się z budynku kościoła parafialnego i dzwonnicy (powstałe w latach 1867-1875) oraz cmentarz przykościelny, położone w Lutocinie w powiecie żuromińskim, zostały wpisane do rejestru zabytków z uwagi na zachowane wartości artystyczne i historyczne.

Kościół i dzwonnica zostały wzniesione w stylu neogotyckim, zapewne według projektu Ludwika Gosławskiego. Oba budynki mają wartości artystyczne, pokazując fazy przechodzenia od neogotyku romantycznego do doktrynalnego. Cmentarz przykościelny, okalający te obiekty i tworzący z nimi przestrzenny zespół, funkcjonował od średniowiecza do połowy XIX wieku (obecnie przekształcony w obszar urządzonej zieleni), posiada wartość historyczną.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków