Kolejne spotkanie w sprawie Twierdzy Modlin

czwartek, 19 lutego 2015 11:25

Wymiana poglądów między środowiskiem konserwatorskim i przedstawicielami instytucji rządowych oraz samorządowych, a inwestorami w celu uzgodnienia modelowej ścieżki postępowania w obszarze rewitalizacji i zagospodarowania obiektów zespołu Twierdzy Modlin miała miejsce podczas poniedziałkowego spotkania w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Warszawie.

W spotkaniu grupy sterującej do spraw ochrony i zagospodarowania Twierdzy Modlin wziął udział między innymi wicewojewoda mazowiecki Dariusz Piątek i konserwator zabytków Rafał Nadolny, który opowiedział o ochronie dziedzictwa powojskowego na terenie Modlina. Poruszył również kwestię finansowania prac rewitalizacyjnych przy obiekcie o tak dużej skali inwestycji i podkreślił konieczność podjęcia działań, mających na celu pozyskanie funduszy strukturalnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. W kontekście Narodowego Programu Rewitalizacji oraz Krajowej Polityki Miejskiej, konserwator zwrócił uwagę na rozpatrywanie zagadnień rewitalizacji, nie tylko jako działań technicznych, ale również prospołecznych. Prezes Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza podkreślił, że rozwój inwestycji i zagospodarowania na obszarze twierdzy, w istotny sposób wpłynie na rozwój regionu. Reprezentant Urzędu Miasta w Nowym Dworze Maz. przedstawił wstępne założenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Kolejnym punktem spotkania było podsumowanie działalności spółki Konkret S.A. Przedstawiciel firmy opowiedział o działaniach inwestycyjnych, planach, gospodarce zielenią, zabezpieczeniu obiektów, pracach gospodarczych i naprawach instalacji, a także o działaniach promocyjno-turystycznych. W kolejnym panelu mówiono również o pracach konserwatorsko-zabezpieczających przy kamiennym, płaskorzeźbionym zworniku z 1811 roku, umieszczonym w zwieńczeniu Bramy Północy. Miejski konserwator zabytków w Nowym Dworze Maz. uzupełnił prezentację firmy Konkret S.A. i opowiedział o innych inwestycjach na tym obszarze. W programie znalazła się również prezentacja dobrych praktyk, na przykładzie Twierdzy Srebrna Góra oraz Twierdzy Zamość.


Poniżej znajdują się materiały do pobrania:
Prezentacja WKZ 16 lutego 2015r [PDF]
Twierdza Srebrna Góra (16-02-2015) MWKZ [PDF]
Prezentacja zwornik Brama Północy [PDF]
Prezentacja - Marek Przeździecki [PDF]
Twierdza Zamość - Prezentacja [PDF]