List

piątek, 24 października 2008 15:44

Odpowiedź Barbary Jezierskiej Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
na
list Prezesa Oddziału Warszawskiego SARP Jakuba Wacławka z dnia 02.10.2008 r.

ściągnij odpowiedź


Monika Dziekan
Rzecznik MW Konserwatora Zabytków