Debata w Pałacu Prezydenckim

wtorek, 27 stycznia 2015 11:20

Rafał Nadolny – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wziął udział w debacie „Rola samorządów w ochronie dziedzictwa narodowego”.

Debata, której przewodniczył minister Maciej Klimczak odbyła się 22 stycznia 2015 roku w Pałacu Prezydenckim w ramach Forum Debaty Publicznej, w obszarze „Twórczość, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze bogactwem Polski” . W tym samym dniu otwarto również wystawę z okazji 152. rocznicy Powstania Styczniowego, która nosi tytuł „Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, choć macie sami doskonalsze wznieść”, zaczerpnięty z wiersza Adama Asnyka „Do młodych”.

Prezydent Bronisław Komorowski podziękował samorządom za ich rolę w umacnianiu polskiej kultury i dziedzictwa narodowego. Czwartkowe Forum Debaty Publicznej jest okazją do rozmowy o zasługach i możliwościach samorządów - podkreślił podczas spotkania.
Bronisław Komorowski mówił podczas uroczystości, że celem spotkania jest przedstawienie zasług i możliwości samorządu, ale jest to także okazja do rozmowy o tym, "co warto pogłębić, wydobyć" - jeśli chodzi o działania samorządów - w trwającym obecnie roku samorządności i w przyszłości. Dziękował za inicjatywę, by rozmawiać o roli samorządów "w utrzymywaniu, wzmacnianiu i dbaniu o dziedzictwo narodowe na wszystkich poziomach polskiego życia".
Prezydent wyraził wolę kontynuowania wysiłku na rzecz współdziałania z samorządami "w pięknym, ważnym dziele nie zawsze docenianym, jakim jest umacnianie mechanizmów dziedzictwa narodowego w wymiarze lokalnym".

Do udziału w Forum Debaty Publicznej zostali zaproszeni głównie przedstawiciele władz samorządowych, na których terenie znajdują się najważniejsze obiekty zabytkowe w kraju: od prezydentów dużych miast po burmistrzów i wójtów, zarządzających obszarami historycznymi m.in. wpisanymi na Światową Listę UNESCO, czy na listę Pomników Historii, które uzyskują swój status na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zaproszono także marszałków województw, przedstawicieli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, wojewódzkich i miejskich konserwatorów zabytków, członków Rady Ochrony Zabytków oraz organizacje samorządowe i społeczne.

Przy stole prezydialnym zasiedli przedstawiciele ministerstw, instytucji rządowych, środowiska naukowego, przedstawiciele samorządów i organizacji społecznych.
Rozmawiano m.in. o możliwości rządowego wsparcia działań podejmowanych przez samorządy na ochronę zabytków, w tym także ze środków europejskich, o stanie prac nad zmianami ustawowymi w tym zakresie, oraz z teorią dobrej strategii wykorzystania potencjału dziedzictwa narodowego. Prezydenci miast, których obszary historyczne zostaną wkrótce wpisane na listę Pomników Historii, przedstawili swoje dobre praktyki, ale również wyzwania jakie stoją przed samorządami; wykorzystania i stworzenia nowych funkcji zespołów historycznej zabudowy w nowoczesnych aglomeracjach miejskich.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków